Saturday, August 23, 2014

วิธีแก้ไขปัญหาซับดีเลย์ (Delay) ซับไม่ตรงกับเสียง

โปรแกรม Pot Playerโปรแกรม Gom Playerโปรแกรม KM Player


[[1]] นำซับไตเติลมาเล่นกับไฟล์วิดีโอ แล้วคลิกขวาบนหน้าต่างโปรแกรม KMPlayer เลือกคำสั่ง คำบรรยาย > Subtitle Resync จากนั้นก็เลือกปรับเวลาให้ตรงกัน เช่น

[*] ถ้าซับไตเติลมาก่อนเสียงให้ปรับ + เวลาเพิ่มเข้าไป ตามคำสั่งดังนี้ 
     Resysnc Subtitle: + 0.5 sec (บวกเพิ่มไปครึ่งวินาที) หรือกดปุ่ม ] ที่คีย์บอร์ด 
     Resysnc Subtitle: + 5 sec (บวกเพิ่มไป 5 วินาที) หรือกดปุ่ม Shift + ] ที่คีย์บอร์ด

[*] ถ้าซับไตเติลมาหลังเสียงให้ปรับ - เวลาเข้าไป ตามคำสั่งดังนี้ 
     Resysnc Subtitle: - 0.5 sec (ลบเวลาไปครึ่งวินาที) หรือกดปุ่ม [ ที่คีย์บอร์ด 
     Resysnc Subtitle: - 5 sec (ลบเวลาไป 5 วินาที) หรือกดปุ่ม Shift + [ ที่คีย์บอร์ด 


นอกจากนั้นหากคุณอยากจะปรับแบบกำหนดเวลา ด้วยการพิมพ์ตัวเลขที่แน่นอนลงไป ก็เลือกใช้คำสั่ง Resysnc Subtitle… จะมีหน้าต่างสำหรับกำหนดเวลาออกมาดังรูปด้านล่างนี้ หน่วยการวัดเวลาจะเป็นมิลลิวินาที คือตัวเลข 1000 จะเท่ากับ 1 วินาที ตามรูปตัวอย่างนี้ผมอยากจะลบเวลาการแสดงซับไตเติลไป 6 วินาที พิมพ์ใส่ไปเป็น –6000 (ถ้าจะบวกเวลาเพิ่มไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย - นำหน้า) ตั้งค่าเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม ตกลง


[[2]] สำหรับวิธีแก้ไขซับไตเติลดีเลย์วิธีที่สอง ทำคล้ายวิธีแรกคือเปิดไฟล์วิดีโอและซับไตเติลขึ้นมาก่อน จากนั้นก็กดปุ่ม Alt + Q  หน้าต่าง สำรวจซับไตเติล จะปรากฏขึ้นมาเหมือนรูปด้านล่างนี้ (ซับไตเติลที่ริบมาจากแผ่น DVD จะไม่เห็นข้อความภายในซับ)

     วิธีการแก้ไขด้วยวิธีการนี้จะเที่ยงตรงมากกว่าวิธีแรก กล่าวคือ ถ้าซับไตเติลดีเลย์ในตอนต้น เสียงมาก่อนซับ คุณก็กดหยุดตรงช่วงที่เสียงเริ่มดัง แล้วดูเวลา ตามตัวอย่างนี้คือ 3 วินาทีเริ่มมีเสียง
     จากนั้นก็ดูตรงหน้าต่างแสดงข้อความของซับไตเติล ดูตรงแถวของข้อความที่ควรจะออกมาพร้อมกับเสียง ตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่ตรง คือซับไตเติลจะออกมาช่วงเวลาที่ 18 วินาที วิธีการแก้ไข คุณก็กดปุ่ม [ หรือ ] เพื่อปรับเวลาให้ตรงกัน (คลิกตรงทูลบาร์ด้านบนหน้าต่างนี้ก็ได้)  ปรับเสร็จก็ทดลองเล่นดูครับ